Powszechny obowiązek ubezpieczenia emerytalnego


Aby dowiedzieć się więcej na temat naszych usług umów się na
spotkanie z doradcą. Wypełnij

lub zadzwoń: (089) 590 68 590

Dodano: 2012-10-15 14:01:53

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższym czasie w Niemczech zostanie wprowadzony powszechny obowiązek ubezpieczenia emerytalnego i rentowego, obejmujący również osoby prowadzące działalność gospodarczą. Obecnie rządząca w Niemczech koalicja CDU/CSU i FDP, na czele z kanclerz Angelą Merkel, opracowała już wstępny projekt reformy. 

Za reformą opowiadają się wszystkie partie zasiadające w niemieckim sejmie, dlatego jej wprowadzenie jest praktycznie przesądzone, nawet gdyby miało nastąpić dopiero po wyborach we wrześniu 2013 r., w wyniku których nastąpiłaby zmiania koalicji rządzącej. Otwarte pozostają jedynie szczegóły reformy. 

Spośród 4,3 mln. osób prowadzących działalność gospodarczą w Niemczech ok. 80% (3,5 mln.) nie jest do tej pory objętych obowiązkiem ubezpieczenia emerytalnego i rentowego. Z tego ok. 2,4 mln. to firmy jednoosobowe. Wielu przedsiębiorców nie oszczędza na emeryturę i nie ubezpiecza się na wypadek niezdolności do wykonywania pracy. Po osiągnięciu wieku emerytalnego lub w przypadku niezdolności do pracy, takie osoby skazane są na państwowe świadczenia socjalne, finansowane skądinąd z pieniędzy wszystkich podatników.  

Głównym celem opracowanego przez koalicję rządzącą projektu ustawy jest zobowiązanie przedsiębiorców do płacenia składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości zapewniającej tzw. Basisabsicherung (minimum egzystencji), w momencie osiągnięcia wieku emerytalnego lub w przypadku wystąpienia niezdolności do wykonywania pracy. Według wstępnych obliczeń, by ten cel osiągnąć, niezbędna byłaby miesięczna składka w wysokości ok. 250-300€ na ubezpieczenie emerytalne i dodatkowo 100€ na ubezpieczenie rentowe. Kwoty te odpowiadają mniej więcej kwotom odprowadzanym na ubezpieczenie państwowe od dochodów pracownika zarabiającego miesięcznie ok. 2000€ brutto (składka na państwowe ubezpieczenie emerytalne i rentowe wynosi 19,9% dochodu brutto).

Projekt ustawy zakłada możliwość wyboru między ubezpieczeniem państwowym i prywatnym. Obowiązek ma objąć wszystkich przedsiębiorców poniżej 30 roku życia oraz wszytkich tych, którzy założą firmę po wprowadzeniu reformy (niezależnie od wieku). Zwolnieni z obowiązku mają być jeszcze przed reformą aktywni przedsiębiorcy powyżej 50 roku życia. Dla aktywnych przedsiębiorców w wieku od 30 do 50 lat projekt przewiduje możliwość zwolnienia z obowiązku, jeżeli wykażą dysponowaniem majątkiem i/lub zabezpieczeniem, zapawniającym minimum egzystencji w wieku emerytalnym lub w przypadku wystąpienia niezdolności do pracy.  

Projekt reformy przewiduje również okresy przejściowe dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Przez pewien czas po założeniu firmy takie osoby miałyby być całkiem zwolnione z płacenia składek. Następnie, przez jeszcze nieokreślony czas, miałyby płacić mniejszą składkę.  

Nie wiadomo jeszcze, jakie prywatne ubezpieczenie emerytalne będzie spełniać wszystkie wymogi reformy. Mówi się, że takie ubezpieczenie nie będzie mogło być dziedziczone, sprzedane lub przenoszone na inną osobę. Nie będzie można wybrać pieniędzy podczas trwania umowy, a zgromadzony kapitał w wieku emerytalnym będzie mógł być wypłacany tylko w formie miesięcznej emerytury. Wszystkie te cechy najbliżej odpowiadają dostępnemu od kilku lat na rynku ubezpieczeniu emerytalnemu z dotacjami państwowymi, skierowanemu głównie właśnie dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Jest nim tzw. Basisrente lub Rüruprente.

Nieprawdą jest, że zawarcie umowy ubezpieczenia emerytalnego jeszcze przed wprowadzeniem reformy, z minimalną składką wysokości 50-80€ miesięcznie, pozwoli uniknąć obowiązku ubezpieczenia w planowanej formie. Reforma nadal jest w fazie projektu i wiele pytań nadal jest otwartych. Cel reformy pozostaje jednak taki sam i jest nim przeciwdziałanie ubóstwu w wieku emerytalnym. Składka ubezpieczenia na poziomie 50€ z pewnością nie wystaczy do osiągnięcia minimum egzystencji w momencie przejścia na emeryturę.  

Jest inny powód, dotyczący przy tym tylko mężczyzn, dla którego powinni oni zawrzeć w najbliższym czasie umowę ubezpieczenia emerytalnego. Jest nim wprowadzenie tzw. Unisex-Tarife, czyli taryf ubezpieczeniowych jednakowo kalkulowanych dla kobiet i mężczyzn. Dotychczasowe róźnicowanie cen ubezpieczeń ze względu na płeć zostało przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej uznane za dyskryminację. Dlatego wszystkie umowy zawarte po 21 grudnia tego roku będą miały taką samą cenę dla kobiet i mężczyzn. Dla mężczyzn, płacących do tej pory mniej ze względu na krótszą średnią długość życia, ubezpieczenie będzie znacznie droższe. Do 21 grudnia mogą oni jeszcze zawrzeć umowę na dotychczasowych korzystniejszych zasadach.